Vastuuvarauma

Internetsivuston tiedot on tarkoitettu internetsivuston käyttäjälle taustatiedoksi. Annetut tiedot, näkemykset, arviot ja laskelmat edustavat Gobybike Finland Oy:n mielipidettä materiaalin valmistuspäivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Internetsivusto ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta ja palvelusta tai niihin liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vierailijan omaa harkintaa.

Gobybike Finland Oy ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja. Internetsivuston käyttäjän tulee aina varmentaa laskelmat ja käytännöt omalta vero- kirjanpito- tai lainopilliselta neuvonantajalta. Lainsäädäntöä ja verotusta koskevat tiedot perustuvat Gobybike Finland Oy:n käsitykseen voimassa olevasta, tai voimaan tulevasta, lainsäädännöstä ja verotuskäytännöstä eikä Gobybike Finland Oy vastaa lainsäädännön tai verotuskäytännön muutosten vaikutuksista tai verottajan yksittäisten ratkaisujen yhdenmukaisuudesta esitettyjen tietojen kanssa.

Internetsivuston materiaalia ei saa jäljentää eikä julkaista muualla missään tarkoituksessa ilman Gobybike Finland Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Kaikki oikeudet pidätetään.